NHÀ PHỐ - CHỊ THU - BÌNH PHƯỚC

NHÀ PHỐ - CHỊ THU - BÌNH PHƯỚC

NHÀ PHỐ - CHỊ THU - BÌNH PHƯỚC

NHÀ PHỐ - CHỊ THU - BÌNH PHƯỚC

NHÀ PHỐ - CHỊ THU - BÌNH PHƯỚC
NHÀ PHỐ - CHỊ THU - BÌNH PHƯỚC

NHÀ PHỐ - CHỊ THU - BÌNH PHƯỚC

                    THÔNG TIN DỰ ÁN

CHỦ ĐẦU TƯ: Ms. Thu

THỜI GIAN: T12/2020

DIỆN TÍCH: 106m2

ĐỊA CHỈ : 137 ĐT 741 ẤP 3 XÃ TIẾN HƯNG, ĐÔNG XOÀI, BÌNH PHƯỚC

TIẾN ĐỘ: Thi Công

Information is updating ...

Bài viết khác

CĂN HỘ SAI GON SOUTH - CHỊ HẠNH - 3D

CĂN HỘ SAI GON SOUTH - CHỊ HẠNH - 3D

NHÀ PHỐ - CHỊ KIM TUYẾN - 3D

NHÀ PHỐ - CHỊ KIM TUYẾN - 3D

NHÀ PHỐ - ANH KHOA - THÁI BÌNH

NHÀ PHỐ - ANH KHOA - THÁI BÌNH

NHÀ PHỐ - CHỊ TUYẾN - 3D

NHÀ PHỐ - CHỊ TUYẾN - 3D

NHÀ PHỐ - ANH HẬU - QUẬN 12 - 3D

NHÀ PHỐ - ANH HẬU - QUẬN 12 - 3D

NHÀ PHỐ - ANH LỢI - LONG AN - 3D

NHÀ PHỐ - ANH LỢI - LONG AN - 3D

CĂN HỘ QUẬN 8 - MS UYÊN - 3D

CĂN HỘ QUẬN 8 - MS UYÊN - 3D

NHÀ HÀNG CHỀ QUÁN - CHỊ LAM - 3D

NHÀ HÀNG CHỀ QUÁN - CHỊ LAM - 3D

CĂN HỘ PHÚ ĐÔNG PREMIER - ANH THỊNH

CĂN HỘ PHÚ ĐÔNG PREMIER - ANH THỊNH

NHÀ HÀNG THE HOOD - ANH HUY - 3D

NHÀ HÀNG THE HOOD - ANH HUY - 3D

X
Gọi điện
Sms
Zalo
Facebook