Quy trình làm việc

GOLDEN MONKEY

GOLDEN MONKEY

GOLDEN MONKEY

GOLDEN MONKEY

GOLDEN MONKEY
GOLDEN MONKEY

Quy trình làm việc

Gặp mặt
Gặp mặt là bước đầu tiên GOLDEN MONKEY giới thiệu và đem tới sự gần gũi
Gặp mặt
Ý tưởng
GOLDEN MONKEY tiếp nhận thông tin từ khách hàng.
Ý tưởng
Thiết kế
GOLDEN MONKEY Triển khai bản vẽ Thiết kế chi tiết.
Thiết kế
Thi Công
GOLDEN MONKEY xây dựng kế hoạch - Thi công - Giám sát
Thi Công
X
Gọi điện
Sms
Zalo
Facebook